ZAJĘCIA TEATRALNE

w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek

17.00 - 18.30

rozpoczęcie zajęć: 7 października 2019 r.

Zajęcia stałe organizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy mają charakter otwarty.

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezach i zajęciach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji działalności CKiP oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz CKiP związane z prowadzoną działalnością.

.

Zajęcia prowadzi:

Katarzyna Szybisty

Odpłatność za zajęcia: 25 zł miesięcznie

Zapraszamy do udziału w zajęciach

UWAGA!

Uczestnicy biorący udział w więcej niż jednych zajęciach grupowych

za każde następne dopłacają po 5 zł.