Misja Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

Podstawowym celem działalności Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy jest zgromadzenie w nim jak największej ilości osób, które chcą zajmować się amatorską działalnością i utworzenie im optymalnych warunków do pracy i nieskrępowanego rozwoju. Pragniemy aby CKiP był otwarty na nowe, często niekonwencjonalne formy pracy i twórczości. Prowadzimy szeroką wymianę kulturalną, której celem jest promocja zespołów działających w CKiP na terenie innych ośrodków w kraju i za granicą. Staramy się aby CKiP stał się również miejscem spotkań nie tylko tych, którzy aktywnie zajmują się twórczością, ale również tych, którzy są jej odbiorcami, miłośnikami i w ten sposób biorą udział w życiu kulturalnym. Działalność CKiP to całoroczna oferta dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Konkursy literackie, recytatorskie, poezji śpiewanej, plastyka, turnieje, cykliczne formy edukacyjne, obchody Dnia Dziecka, Mikołajki akcje feryjne, letnie obchody "Dni Gminy Brzeźnicy". Dążymy do tego, aby pomieszczenia Centrum Kultury zawarły w sobie całą gamę gatunków i form pracy kulturalnej, aby placówka dała każdemu możliwość kontaktu z tym co najbardziej wartościowe w całym dorobku kultury jak i możliwość spróbowania własnych sił w pracy twórczej. Szeroki wachlarz propozycji Instytucji kultury powinien sprawić to, iż będzie to miejsce chętnie odwiedzane, zarówno przez publiczność jak i twórców, a spotkania jednych i drugich dawały obu stronom wiele satysfakcji i wrażeń jakie niesie ze sobą szeroko rozumiana kultura i kontakt ze sztuką.