W poniedziałek 24 lutego 2020 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy odbyło się spotkanie z fotografem Marcinem Karettą.

Tematem spotkania była wystawa fotograficzna "Tradycyjne stawy karpiowe - gospodarka rybacka i przyroda" z projektu LIFE.VISTULA.PL "Ochrona siedlisk ptaków wodno-błotnych w Dolinie Górnej Wisły" finansowanego przez Komisję Europejską. Uczestnikami tego wydarzenia byli starsi uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, podopieczni Dziennego Domu Seniora w Marcyporębie oraz seniorzy z Brzeźnicy.

Pan Marcin to zawodowy fotograf, edukator, wydawca specjalizujący się w tematyce przyrodniczej. Od początku lat 90-tych aktywny obserwator ptaków. Już po dwóch latach wyróżniony przez zawodowych ornitologów za szczególnie duży wkład w poznanie awifauny Górnego Śląska. Współpracownik Zakładu Ekologii Ptaków we Wrocławiu, Działu Przyrody Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu i Instytutu Biologii Środowiskowej w Krakowie. Po kilkunastu latach prowadzenia systematycznych obserwacji ptaków zamienia lornetkę na teleobiektyw, by przez długie godziny, a nierzadko dni, z bardzo bliska poznawać i dokumentować fascynujące życie zwierząt. W 2000 r. został przyjęty do Związku Polskich Fotografów Przyrody, gdzie w latach 2002-2004 pełnił funkcję Prezesa Okręgu Śląskiego ZPFP. Dwukrotny zdobywca tytułu Fotograf Roku nadanego przez ZPFP. Zdjęcia publikuje w książkach, kalendarzach, folderach i czasopismach krajowych jak i zagranicznych: Rzeczpospolita, Newsweek, Focus, Wiedza i Życie, Polityka, National Geographic, a prestiżowy British Birds zamieścił je na swych okładkach. Łącznie opublikował ponad 3000 zdjęć o tematyce przyrodniczej. Napisał kilka książek, w tym popularny "Atlas ptaków" dla wydawnictwa Pascal, który doczekał się już pięciu wznowień. Od niedawna swoje doświadczenia przekazuje młodszym pokoleniom prowadząc warsztaty fotograficzne.