W czwartkowe popołudnie 14 maja 2020 r. Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zaproponowało wszystkim, którzy interesują się historią wirtualne zwiedzanie terenu dawnego KL Plaszow.

Przewodnikiem w około godzinnym filmie był Bartosz Wencel, który w bardzo interesujący sposób przedstawił widzom obraz miejsca, które dla wielu stało się synonimem piekła. Zwiedzający poznali topografię i historię dawnego obozu paszowskiego, którego obszar podczas II wojny światowej niemal w całości pokrywały druty kolczaste, baraki i wieże strażnicze.
Niemiecki nazistowski obóz Plaszow w Krakowie został założony w październiku 1942 r. na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. Na początku funkcjonował jako obóz pracy. W styczniu 1944 r. został przekształcony w obóz koncentracyjny. Obiekt stale powiększano - z 5 ha rozrósł się do ok. 80 ha. Szacuje się, że przez cały okres funkcjonowania obozu więziono w nim ponad 30 tys., a zamordowano ok. 5 tys. Żydów z Polski, Węgier i Słowacji, Polaków i osób innych narodowości. Prochy spalonych ofiar rozsypano po terenie obozu. Jesienią 1944 r. Niemcy rozpoczęli likwidację KL Plaszowa - więźniów wywożono głównie do KL Auschwitz i KL Stutthof. Ostatnią grupę deportowano do Auschwitz w styczniu 1945 r.
Film udostępniony został dzięki uprzejmości Muzeum Żydowskiego Galicja.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w wirtualnym zwiedzaniu. Mamy nadzieję, że już wkrótce powrócimy na wycieczkowe szlaki.