Centrum Kultury aktywnie poszukuje środków zewnętrznych na realizację swoich zadań. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Region Beskidy pozyskuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020. 

 

Projekt ze środków unijnych realizowany w CKiP w Brzeźnicy w 2022 r.

„Polsko- Słowackie spotkanie z przyrodą i kulturą”

 

 

 

Unijne środki na działalność kulturalną 2021

 

 

 

 

 

 

"Polsko-Słowacki rok obrzędów i zwyczajów w cyklu wydarzeń kulturalno-turystycznych" 2017 rok