Zajęcia stałe organizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy mają charakter otwarty. 

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezach i zajęciach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji działalności CKiP oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz CKiP związane z prowadzoną działalnością.

 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w zajęciach stałych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

 

Zapisy przyjmują pracownicy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

 

tel. 33 879 20 93

 

Zajęcia taneczne:

- taniec towarzyski, nowoczesny, współczesny

- rytmika

 

Zajęcia sportowe:

- aerobik

- gimnastyka dla dorosłych, pilates

- tenis stołowy

 

Zajęcia muzyczne:

- indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach strunowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach dętych

- Zespół wokalny "Czerwone Korale"

- wokal

 

Zajęcia plastyczne:

- koło artystyczne dla dzieci

 

Zajęcia teatralne:

- zajęcia teatralne dla dzieci

 

Zajęcia wokalne:

- nauka śpiewu dla dzieci i młodzieży

 

Klub Seniora:

- spotkania członków klubu seniora

 

Pracownia językowa:

- zajęcia językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Zajęcia kreatywne:

- zajęcia z różnych form aktywności dla dzieci i młodzieży