Zajęcia stałe organizowane przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy mają charakter otwarty. 

Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w imprezach i zajęciach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji działalności CKiP oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz CKiP związane z prowadzoną działalnością.

 

Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do uczestnictwa w zajęciach stałych organizowanych przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

 

Zapisy przyjmują pracownicy Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy

tel. 33 879 20 93

 

PONIEDZIAŁEK

 

Zajęcia wokalne: nauka śpiewu dla dzieci i młodzieży

13.15 - 18.30 Instruktor: Cecylia Biel (sala taneczna 4)

- zajęcia indywidualne - 13.15 - 16.15

- grupa I - 16.30 - 17.30

- grupa II - 17.30 - 18.30

 

Zajęcia muzyczne:

- indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach strunowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach dętych

15.00 - 18.45 Instruktor: Sławomir Kowalczyk (sala 8)

 

WTOREK

 

Zajęcia muzyczne:

- indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach strunowych

14.30 - 19.45 Instruktor: Beata Jędra (sala 8)

 

Zajęcia plastyczne:

- sekcja plastyczna dla dzieci KREATYWNYM BĄDŹ

15.30 - 17.00 Instruktor: Gabriela Suter (sala plastyczna 4)

 

Zumba Kids:  zapisy tel. 506 021 035

18.30 - 19.30 Instruktor: Monika Giza ZETFIT (sala taneczna 4)

 

Zumba dorośli:  zapisy tel. 506 021 035

20.00 - 21.00 Instruktor: Monika Giza ZETFIT (sala taneczna 4)

 

ŚRODA

 

Spotkania Klubu Seniora:

I środa miesiąca - 13.00 - 15.00

Izba Regionalna Doliny Karpia w Brzeźnicy

 

Slow Fit i Strong Nation: WDK Sosnowice, zapisy tel. 506 021 035

Instruktor: Monika Giza ZETFIT

19.00 - 20.00 - Slow Fit

20.00 - 21.00 - Strong Nation

 

CZWARTEK

 

Zajęcia muzyczne:

- indywidualna nauka gry na instrumentach klawiszowych

- indywidualna nauka gry na instrumentach strunowych

13.15 - 19.30 Instruktor: Beata Jędra (sala 8)

 

Zajęcia taneczne z animacjami muzycznymi: 

16.45 - 19.20 Instruktor: Elżbieta Matula (sala taneczna 4)

- grupa I - 16.45 - 17.25 (3-5 lat)

- grupa II - 17.35 - 18.15 (6-7 lat)

- grupa III - 18.25 - 19.20 (8-12 lat)

 

Fitness Cardio + Pilates: zapisy tel. 505 650 010 Zajęcia zawieszone do odwołania

20.00 - 21.30 Instruktor: Marzena Pietkiewicz (sala taneczna 4)