Serdecznie zapraszamy do oglądania wystawy Geneza Flisactwa i Galary, która prezentowana będzie od 21 maja 2020 r. przy Banku Spółdzielczym w Brzeźnicy.

Przedstawia ona archiwalne i współczesne zdjęcia Wisły oraz jej wpływ na krajobraz i mieszkańców.
Wystawa powstała w ramach projektu "Polsko-Słowacki rok obrzędów i zwyczajów w cyklu wydarzeń kulturalno-turystycznych".
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 na realizację mikroprojektu "Polsko-Słowacki rok obrzędów i zwyczajów w cyklu wydarzeń kulturalno-turystycznych".