Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy zaprasza dzieci przedszkolne, młodzież szkolną oraz dorosłych do udziału w XVII Przeglądzie form plastycznych "W Tradycji Bożonarodzeniowej - symbole świąt", którego tematem przewodnim jest WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY.

REGULAMIN:

1. Celem przeglądu jest podtrzymywanie polskiej tradycji bożonarodzeniowej i popularyzacja obrzędów związanych z tym okresem. Rozwijanie umiejętności plastycznych i kształtowanie wyobraźni artystycznej.

2. Przegląd jest adresowany do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych oraz dorosłych.

3. Przegląd podzielony został na sześć kategorii wiekowych:

- kat. I – przedszkole + kl. „0”

- kat. II – klasy I-III

- kat. III – klasy IV-VI

- kat. IV – klasy VII-VIII

- kat. V – prace rodzinne

- kat. VI - dorośli

4. Tematem przewodnim tegorocznego przeglądu jest:

WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY

5. Do przeglądu przyjmujemy prace wykonane techniką witrażu, w dowolnym formacie. Wszystkie elementy prac powinny być wykonane samodzielnie. Do każdej pracy należy dołączyć na jej przedzie czytelną informację o autorze/autorach: (imię i nazwisko, szkoła, klasa, kategoria wiekowa, wiek wszystkich wykonawców pracy).
W kategorii V dopuszczalne są prace zbiorowe, rodzinne z udziałem osób dorosłych. Wiek dzieci jak
w kategorii I.

6. Wszystkie prace konkursowe złożone do przeglądu wezmą udział w wystawie pt.: „Witraż Bożonarodzeniowy". Ekspozycja prac będzie w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy w dniach
od 16 grudnia 2020 r. do 16 stycznia 2021 r.

7. Komisja konkursowa oceniając prace będzie się kierować następującymi kryteriami:

- zgodność tematyczna,

- inwencja twórcza,

- dobór materiału,

- estetyka wykonania.

8. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

9. Prace wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na udział w przeglądzie należy składać w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy do dnia 11 grudnia 2020 r.

10. Prace konkursowe należy odebrać do dnia 18 stycznia 2021 r. Nieodebrane prace przechodzą na własność CKiP w Brzeźnicy.

11. Wszelkie informacje na temat przeglądu można uzyskać w biurze CKiP, 
tel. 33 8792-093.

 ZAPRASZAMY !!!

UWAGA WAŻNE !!!

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu konkursu, w tym również wyrażenie zgody, na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia oraz wyrażenie zgody na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L. 2016. 119. 1) raz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018
poz. 1191).

DO POBRANIA:

OŚWIADCZENIE (pdf)

OŚWIADCZENIE (word)