do pobrania: OŚWIADCZENIE

REGULAMIN

*  Celem przeglądu jest podtrzymywanie polskiej tradycji Świąt Wielkanocnych oraz zaprezentowanie regionalnych ozdób wielkanocnych.

* Przegląd jest adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół podstawowych i odbędzie się w następujących grupach wiekowych:

- przedszkole + kl. "0"

- kl. I-III

- kl. IV-VI

- kl. VII-VIII

- prace rodzinne

* Prace mogą być indywidualne, zbiorowe lub rodzinne. Powinny być wykonane estetycznie i samodzielnie, z naturalnych materiałów. Do każdej pracy należy dołączyć informację o autorze (imię, nazwisko, szkoła, klasa) czcionka rozmiaru 16. Należy ją umieścić na przodzie pracy.

* Wszystkie prace złożone do przeglądu wezmą udział w wystawie pt.: "Wokół Tradycji Wielkanocnej - Wielkanocne jajko"

Ekspozycja prac będzie w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy w dniach od 7 do 30 kwietnia 2020 r.

* Komisja konkursowa oceniając prace będzie się kierować następującymi kryteriami:

- zgodność tematyczna,

-inwencja twórcza,

- dobór materiałów,

- estetyka wykonania.

* Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.

* Prace należy składać w Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy do dnia 6 kwietnia 2020 r. wraz z oświadczeniem wyrażającym zgodę na udział w przeglądzie.

* Zwycięzcy przeglądu otrzymają nagrody i dyplomy.

* Wszelkie informacje na temat przeglądu można uzyskać w biurze CKiP, tel. 33 8792-093.

* Prace konkursowe należy odebrać do dn. 30 kwietnia 2020 r. Nieodebrane prace przechodzą na własność CKiP w Brzeźnicy.

* Udział w konkursie jest równoznaczny z poniższym zapisem:

UWAGA !!!

Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu przeglądu, w tym również wyrażenie zgody, na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy danych osobowych oraz wyrażenie zgody na bezterminowe, publiczne i nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie wizerunku zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L.2016.119.1) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191).

ZAPRASZAMY !!!